Hospice Gabriel

Hospice Gabriel

Hospice Gabriel

Huvudman är Stiftelsen Gabriel, med egen styrelse. Stiftelsens ändamål är att erbjuda specialiserad palliativ vård på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredsställs. Vården drivs utan vinstintresse.

Hospice har 8 vårdplatser och erbjuder lindrande vård vid sjukdomsförlopp då ingen botande vård är möjlig. Hospice Gabriel erbjuder även vård i tidigt palliativt skede för personer i behov av tillfällig vård, för hjälp med symtomlindring. Gästen gör själv en egenansökan om att få komma till Hospice Gabriel. Ansvarig läkare skriver remiss. Specialistutbildad undersköterska kan på remiss till Hospice Gabriel ta emot personer som är i behov av taktil massage.

Omsättningen för Hospice Gabriel ligger på 17 milj. kronor per år. Vi har avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden och Lidköpings kommun som stödjer verksamheten, trots det så täcks inte våra omkostnader till fullo. Där av är vi varmt tacksamma för alla privata givare som stödjer vår fina verksamhet.

Förutom vård bedriver Hospice Gabriel även utbildning, rådgivning och stöd till läkare och sjuksköterskor inom landstings- och kommunala verksamheter.

Studerande på olika nivåer får praktik och handledning här. Vi tar också emot studiebesök med grupper från olika omvårdnadsutbildningar. Varje år anordnar vi en välbesökt Palliativ konferens i Vara konserthus.

Personal

Personalen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, husmor, kurator, präst och ekonomipersonal. Vid behov konsulteras annan specialist, t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist. Hospice personal har hög kompetens och lång erfarenhet.

Styrelsen

Styrelsen för Hospice Gabriel utses av Gabriels Vänner och består av styrelseordförande Staffan Billinger, Stefan Collin, Ingemar Holgersson, Thommy Johansson och Monica Göransson.

Mobilt palliativt team

Palliativa teamet i Lidköping drivs i samverkan mellan Hospice Gabriel och Skaraborgs sjukhus. I teamet ingår läkare, sjuksköterska och kurator. Sex kommuner finns i teamets upptagningsområde, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner. Vi har ett välfungerande samarbete mellan Hospice Gabriel, Palliativa teamet och kommunerna i vårt upptagningsområde.

Volontärer

40-tal volontärer är verksamma på Hospice Gabriel med att ”sätta guldkant” på vardagen genom att finnas som lunchvärdinnor, sköta trädgård, handla mat, stryka tvätt m.m. Deras insatser motsvarar två heltidstjänster.

LÄS MERA

Gabriels Vänner

Föreningen Gabriels Vänner är en stödförening för människors engagemang till Hospice Gabriel. Föreningen bildades 1992 och det var på föreningens första träffar som planerna på Hospice Gabriel tog form. Det var också stödföreningen som tillsammans med Svenska kyrkan samlade in ekonomiska medel för att utrusta vårdavdelningen.

LÄS MERA

Extern integritetspolicy

Årsberättelse