Gabriels Vänner

Gabriels Vänner

Föreningen Gabriels Vänner är öppen för alla och har ca 500 medlemmar och det finns plats för fler. Föreningens styrelse anordnar informations -och temamöten och skickar ut nyhetsbrev två ggr per år. Det är också föreningen som utser ledamöterna i styrelsen till Hospice Gabriel. Ordförande i Gabriels Vänner är Thommy Johansson.

Gabriels Vänner – Höstbrev 2020

Kontaktuppgifter

Monica Mäkitalo

Årsavgiften är 100:-
Bankgiro 5210-5178.

Uppge namn, mailadress (ev. postadress) för att erhålla nyhetsbrev.

Aktuellt