Gabriels Vänner

Gabriels Vänner

Gabriel Vänners styrelse

Gabriel Vänners styrelse – Annette Eriksson, Bodil Almqvist, Eliza Warvlin, Anna Staf, Maria Andrae Svensson och Monica Mäkitalo

Föreningen Gabriels Vänner är öppen för alla och har ca 500 medlemmar och det finns plats för fler. Föreningens styrelse anordnar informations -och temamöten och skickar ut nyhetsbrev två ggr per år. Det är också föreningen som utser ledamöterna i styrelsen till Hospice Gabriel. Ordförande i Gabriels Vänner är Monica Mäkitalo.

Kontaktuppgifter

Monica Mäkitalo

Årsavgiften är 100:-
Bankgiro 5210-5178.

Uppge namn, mailadress (ev. postadress) för att erhålla nyhetsbrev.

Aktuellt