Vård hos oss

Vård hos oss

Vårdformen har sitt ursprung i England och startades av Dame Cicely Saunders vid S:t Christopher’s Hospice i London i början av 1900-talet. Ordet Hospice betyder ”gästhem” och därav kallar vi dem vi vårdar för gäster och i Sverige har vårdformen utvecklats sedan 1970-talet. Hospice Gabriel i Lidköping grundades 1994. Sjukhusprästen Ingemar Helgesson och överläkaren Sten Fhilipsson upplevde att det fanns behov av en annan vårdform för de allra svårast sjuka, med kort förväntad överlevnad. De tillsammans med stödföreningen Gabriels Vänner lade grunden för Hospice Gabriel 1993. Startkapitalet var på 200 000 kr. Första gästen togs emot i augusti 1994.

Vi arbetar med livet fram till döden. Vårt fokus är livskvalité, samt strävan efter att möjliggöra för gästen att tillsammans med sina närstående utforma den sista tiden i livet efter egen önskan.

Värdegrund-Hospiceanda

  • Vi erbjuder Dig som Hospicegäst specialiserad palliativ vård som formas utifrån Dina behov och önskemål, dygnets alla timmar.
  • Vården är grundad på kunskap och beprövad erfarenhet med fokus på helhetssyn, värdighet, personlig integritet och respekt.
  • Vår ambition är att Du som gäst och Dina närstående skall känna trygghet och tillit samt få ett gott bemötande i en varm och hemlik miljö.

Vi grundar vårt arbetssätt i de följande 6 S:n

Självbild – att du får vara du

Självbestämmande – att du får vara delaktig i din vård på dina villkor

Symtomlindring – att du får optimal symtomlindring

Sociala relationer – att du får vara tillsammans med dem du önskar

Sammanhang – att du ges möjlighet att samtala om livet och döden

Strategier – att du ges möjlighet att uttrycka önskemål, tankar och känslor om tiden framöver

Gäst hos oss

På Hospice Gabriel har alla eget rum och badrum. Bäddsoffa finns på rummet för att dina närstående ska ha möjlighet att sova över. Fria besökstider på gästens villkor. Vill du komma ut har vi en stor träaltan och trädgård som är tillgänglig även för dig som inte orkar gå upp ur sängen. TV finns på rummet, tillgång till fritt wifi finns.

Husdjur går bra att ha hos sig så länge man pratat med personalen om detta innan. Hänsyn till allergi hos personal och övriga gäster skall beaktas. Tänk på att husdjuren ej får vistas i allmänna utrymmen och att personalen inte har möjlighet att ansvara för djuret.

Maten serveras i vårt trivsamma kök tillagad av vår husmor. Vid önskemål serveras gästen på rummet.

Vardagsrummet med utsikt över Lidan.