Med livet i centrum

Vi erbjuder specialiserad palliativ vård i livets slutskede

Hospice Gabriels Palliativa konferens

Välkommen till Hospice Gabriels Palliativa konferens 2023 – vi möts den 18 April i Vara.

Gåvor

Din gåva är ett viktigt bidrag till Hospice Gabriel. Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående.

Nu söker vi personal till sommaren.

Definition Hospice

Definition av Hospice är nu godkänd av NRPV.

Bli stödmedlem

Föreningen Gabriels Vänner är en stödförening för människors engagemang till Hospice Gabriel.

Film om oss

Anhöriga, volontärer och personal delar med sig av sina upplevelser kring verksamheten.