Volontärer

Volontärer

Här har vi alla fina volontärer som gör ett fantastiskt ideellt arbete på Hospice Gabriel.

Inom Hospicevården är volontärer viktiga. Volontärerna är inte med i själva vårdarbetet, men de höjer livskvalitén för våra gäster, närstående och medarbetare. I den palliativa vården i Sverige finns det c:a 200 volontärer och då finns 40-tal av dessa på Hospice Gabriel vilket är helt fantastiskt. Volontäruppgiften ska upplevas som meningsfull för alla parter, volontärer, gäster på hospice och deras närstående samt personalen.

Vill Du bli volontär på Hospice Gabriel?
Skulle Du vilja bli volontär i vår verksamhet. Ta kontakt med volontäransvarig personal, Åsa, Nettan, eller Helene, via mail kontoret@hospicegabriel.org.